U-Geluid

#3: Het Oosterspoorbaanpark

April 19, 2019

Een spoorbaan in Utrecht die niet meer wordt gebruikt, wat doe je daar mee? Gebruiken voor woningbouw? Als het aan de omwonenden ligt niet. Zij namen initiatief om er een stuk natuur van te maken dat de voormalige barrière tussen wijken opheft. Een park vol activiteiten. Bewoner Akke Bink en ambtenaar Kika Aalberts vertellen vanuit hun rol over de spannende overname van dit stukje grond.

Play this podcast on Podbean App